fireplace3

Hvordan kan man velge et ildsted

For at man skal få en positiv opplevelse med et ildsted er det veldig viktig at størrelsen er tilpasset boareal og behov for varme. Er peisen for stor vil man konstant fyre på for lav effekt, og ende opp med sot på glass og i skorsteinen. En for liten ovn vil bli overbelastet og få en redusert levetid.

Vedovn er varmekilden med mye historikk. Gamle vedovner gir et autentisk preg, men har sine ulemper. Gamle vedovner har ofte mye utslipp, spesielt om man fyrer feil. De gir heller ikke særlig mye varme fordi majoriteten av varmen går ut gjennom pipen. I noen kommuner gir man også støtte for å fjerne gamle vedovner, nettopp på grunn av utslippene. Les mer om løsningen på din kommuneside. Jeg tipser også om alternative løsninger til vedovn, som feks rentbrennende vedovn og peis som er tredobbelt effektiv en de gamle ildsted.