chimney2

Om piperehabilitering

Trenger du ny pipe eller rehabilitering av den gamle?

Det finnes to forskjellige metoder for innvendig rehabilitering av piper:

Metode 1: Glidestøping av pipe
Denne innvendige formen for piperehabilitering, foregår ved at alle de fire innvendige skorsteinssidene blir påført en spesialmørtel.

Fordel med denne metoden er at den opprettholder omtrent det samme tverrsnittet innvendig.

Det blir en fin glatt flate innvendig som i de fleste tilfeller bedrer trekkforholdene i pipen.

Ulempen med denne metoden for piperehabilitering er at de gjeldende forskrifter om kledninger/tilsyn til skorsteinssidene ikke forandres.

Metode 2: Nedsenking av syrefaste/rustfrie stålfôringer i pipe
Denne metoden piperehabilitering består i å nedsenke syrefaste rustfrie stålfôringer i hele skorsteinsløpet. Fra og tilkoble ildstedene.

Fordelen med denne pipe metoden er at vi benytter en ventilert isolasjonsløsning og som gjør at 2 av skorsteinssidene kan kles inn.

Ulempen er at skorsteinsløpet innsnevres og det kan skape en ”flaskehals” spesielt ved større ildsteder (åpne gruepeiser etc) og trekkforholdene kan i enkelte tilfeller bli noe dårlig. Og det er noe mer komplisert med nye installasjoner i ettertid.

Valg av metode 1 eller 2
Det er ikke så lett for menigmann å foreta valg av disse metodene for rehabilitering av piper. Så lenge skorsteinssidene inne hos beboerne ikke er tildekket, eller det er enkelt å gjøre noe med dette, så vil det nok være greiere med en glidestøping. Uansett metode så må eierne/brukerne selv sørge for at kledningene på skorsteinssidene er etter gjeldende bestemmelser.

Utdrag fra gjeldende bestemmelser for kledninger på piper og skorsteinssider

  • Brennbart materiale kan ikke komme nærmere skorsteinssidene enn 100mm.
  • Det er heller ikke tillatt å kle skorsteinssidene slik at det er til hinder for tilsyn. Det gjelder for eksempel gipsplater, strekkholdige tapeter , skap etc. Ubrennbar materiale som fliser kan dog benyttes på pipen hvis de mørtles/limes direkte på skorsteinssiden.
  • Ved å rehabilitere en pipe med glidestøp bibeholdes denne bestemmelsen.
  • Ved å senke ned nye pipeforinger ned i skorsteinsløpet og det blir benyttet en ventilert isolering, kan to av skorsteinssidene kles inn med all slags materialer.